Za više informacija o mreži mladih novinara SEE Youth Newsroom, osećajte se slobodno da nam pišete na mail adresu: udruzenjecroa@hotmail.com.
 

Dobrodošli!